Aktivity
Počet otázok 7
Zaujímavé otázky 4
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 12
Užitočných odpovedí 5

Skóre užitočných odpovedí:

41 %