Aktivity
Počet otázok 10
Zaujímavé otázky 6
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 15
Užitočných odpovedí 5

Skóre užitočných odpovedí:

33 %