Aktivity
Počet otázok 24
Zaujímavé otázky 24
Počet Dotaz+ 5
Počet odpovedí 62
Užitočných odpovedí 61

Skóre užitočných odpovedí:

98 %