Užívateľove otázky a odpovede sú súkromné.

Aktivity
Počet otázok 75
Zaujímavé otázky 55
Počet Dotaz+ 1
Počet odpovedí 147
Užitočných odpovedí 58

Skóre užitočných odpovedí:

39 %