Často kladené otázky

Ako funguje uzamykanie otázok?


Otázky sa uzamykajú dvoma spôsobmi: automaticky a výberom najlepších odpovedí.
Vybrať najlepšiu odpoveď môže jedine autor otázky, výberom najlepšej odpovede sa pripočítajú dva palce hore a otázka sa uzamkne.
K automatickému uzamknutiu dôjde v prípade, že po desiatich dňoch od vloženia otázky je viac než 5 odpovedí alebo má niektorá odpoveď aspoň dva palce.

 

Zmažete niekedy odpovede a otázky?


Administrátor servera môže v niektorých prípadoch zmazať otázku alebo odpoveď. Zmazané  sú otázky a odpovede, ktoré porušujú kódex užívateľa (obsahujú urážky alebo neprípustné výrazy). Na server tiež nepatria otázky a odpovede smerované ku konkrétnym užívateľom či otázky diskusného typu. Užívateľom je k dispozícii diskusia k otázkam pre reakcie na danú tému otázky.

 

Môžem uzamknúť svoju otázku, aby mi už nechodili  nové  odpovede?


Pokiaľ je užívateľ - autor otázky spokojný s vloženými odpoveďami a nechce už naďalej dostávať nové odpovede, môže výberom najlepšej odpovede  otázku uzamknúť.

 

Chcem  niečo doplniť k uzamknutej otázke, ako to spraviť?
 

Uzamknuté otázky nie je možné doplniť. Tiež nie je možné vkladať nové odpovede. Pokiaľ chce užívateľ i napriek tomu vložiť ďalší príspevok, môže využiť diskusiu, ktorá je dostupná i po uzamknutí otázky.


Ako môžem kontaktovať iného užívateľa?


Ostatných užívateľov môžeme kontaktovať prostredníctvom formulára pre zaslanie e-mailu. Odkaz na zaslanie e-mailu nájdete v profile užívateľa. Pokiaľ je v profile uvedené, že si užívateľ nepraje byť kontaktovaný, užívateľ si zvolil privátny profil a my teda rešpektujeme jeho prianie, aby nemohol byť ostatnými kontaktovaný.


Prečo mám pri zadávaní otázky vypisovať kľúčové slová?


Kľúčové slová sú dôležité pre vyhľadávanie otázok. Správne zaradenie do kategórie a uvedenie relevantných kľúčových slov značne  zvyšuje pravdepodobnosť kvalitných odpovedí.

 

Čo je a ako funguje vyhľadávač?
 

Vyhľadávač Vám umožní sledovať najnovšie otázky a odpovede vo Vašich obľúbených kategóriách. Jednoducho si  vyberiete kategórie, pre ktoré si prajete zasielať otázky alebo odpovede e-mailom. Nastavený vyhľadávač preveďte vo svojom profile kliknutím na tlačidlo Vyhľadávač  a na stránke nastavenia Vyhľadávača vyberiete kategóriu alebo podkategóriu, pre ktoré chcete zasielať nové otázky, či odpovede  e-mailom. Zasielanie otázok a odpovedí vyberáte zvlášť. Nastavenie  potvrdíte tlačidlom Uložiť nastavenie.

 

Čo znamená hviezdička pri otázke?
 

Pokiaľ Vás niektorá otázka zaujala, môžete ju označiť ako zaujímavú kliknutím na symbol hviezdičky. Prehľad otázok  ktoré označíte ako zaujímavé je vo Vašom profile pod záložkou „Zaujímavé otázky". Označenie slúži  i ostatným užívateľom, ktorí rýchlejšie  rozoznajú zaujímavé otázky. Funkcia je dostupná iba  registrovaným užívateľom, každý môže označiť otázku iba raz.

 

Ako funguje hodnotenie odpovedí?
 

Užívatelia môžu hodnotiť jednotlivé odpovede pomocou symbolov palca. Pokiaľ je odpoveď  pre otázku užitočná, kliknite na symbol palec hore.  Najlepšie  ohodnotená odpoveď sa zobrazí priamo pod otázkou. Funkcia hodnotenia odpovedí je dostupná iba registrovaným užívateľom, každý môže odpoveď hodnotiť iba raz.

 

Aké otázky patria do kategórie Ankety a zábava?

Ankety a zábava je kategória určená pre otázky zábavného charakteru a otázky slúžiace k zisteniu subjektívneho názoru, ktorých odpovede neprinášajú úžitok ostatným uživateľom alebo ich platnosť  časom klesá.

Pokiaľ si nie ste istý, či otázka do kategórie patrí, ponúkame Vám nasledujúcu pomôcku:

Pokiaľ otázka vyhovuje aspoň dvom z uvedených tvrdení, potom patrí do kategórie Ankety a zábava.

  1. Otázka sa týka problému, ktorého riešenie nemôže pomôcť ostatným užívateľom.
  2. Otázka vyžaduje osobný názor na aktuálne dianie, ktorého význam v čase klesá.
  3. Otázka bola položená za účelom pobaviť seba alebo ostatných užívateľov.
  4. Otázka vyžaduje informáciu alebo názor, ktoré majú iba obmedzenú a krátkodobú platnosť.
  5. Otázka vyžaduje osobný postoj k obecnej problematike.
  6. Otázka osobného charakteru.