Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 336
Užitočných odpovedí 277

Skóre užitočných odpovedí:

82 %