Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 348
Užitočných odpovedí 283

Skóre užitočných odpovedí:

81 %