Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 340
Užitočných odpovedí 280

Skóre užitočných odpovedí:

82 %