Užívateľove otázky a odpovede sú súkromné.

Aktivity
Počet otázok 204
Zaujímavé otázky 80
Počet Dotaz+ 1
Počet odpovedí 102
Užitočných odpovedí 59

Skóre užitočných odpovedí:

57 %