Kódex užívateľa

Kódex užívateľa Odpovede.sk

Odpovede.sk je internetová komunita, kde užívatelia kladú otázky a odpovedajú na široký okruh tém . Ako každá iná komunita, i Odpovede.sk  majú sadu základných pravidiel a princípov, ktoré musia byť dodržiavané ich užívateľmi. Používanie servera Odpovede.sk sa riadi  Kódexom užívateľa  a Podmienkami pre využívanie služieb Odpovede.sk.

Pozitívny prístup

Udržanie Odpovede.sk užitočným, zábavným a pozitívnym miestom závisí na pomoci každého člena komunity. Každý užívateľ môže nahlásiť chybnú otázku alebo odpoveď. Užívatelia, ktorí si svojím pôsobením na servery Odpovede.sk vybudujú dôveru a kredit budú mať pri hlásení chybného obsahu a porušení kódexu vyššiu váhu.

Podeľte sa o svoje vedomosti

Jedným z viacerých spôsobov ako pozitívne prispieť v rámci komunity je zdieľať svoje znalosti a skúsenosti. Vždy sa nájde niekto, pre koho budú Vaše odpovede užitočné.

Buďte zdvorilí

Pamätajte Odpovede.sk sú rôznorodou spoločnosťou ľudí s rozdielnymi názormi. S každým členom by sa malo jednať s rešpektom. Rešpektovanie ostatných vytvára lepšiu komunitu pre všetkých.

Buďte dobrými členmi

Ohodnoťte hviezdičkou alebo palcom pokiaľ vidíte zaujímavú a užitočnú otázku alebo odpoveď. Pokiaľ zaregistrujete  porušenie pravidiel, tak to nahláste. Všetci sme zaviazaní spraviť maximum proti zneužitiu Odpovede.sk. a s Vašou pomocou sa nám to určite podarí.

Uvádzajte zdroj

Je úplne v poriadku používať on-line zdroj pre odpoveď danej otázky. Pokiaľ čerpáte z nejakého zdroja, uveďte tento zdroj a doprajte uznanie tomu, komu patrí.

Zadajte jasné otázky

Zadajte svoje otázky presne, ale buďte i dostatočne popisní, aby ostatní pochopili na čo sa pýtate. Správna gramatika a písanie bez preklepov pomôžu  ľuďom nájsť Vaše otázky. Pokiaľ užívateľ pochopí na čo sa presne pýtate, tak dostanete kvalitnejšiu odpoveď..

Uvádzajte správne kategórie a kľúčové slová

Zaradenie otázky do správnej kategórie a používanie kľúčových slov pomáha, aby Vaše otázky našli správne osoby, ktoré dokážu kvalitne odpovedať.

Uvádzajte správne kategórie

Zaradenie otázok do správnej kategórie pomáha, aby Vaše otázky našli správni ľudia, ktorí dokážu
kvalitne odpovedať. Otázky zábavného charakteru a otázky slúžiace k zisteniu subjektívneho názoru
ostatných užívateľov vrátane ankiet musia byť vždy v hlavnej kategórii Ankety a zábava, i keď by
bolo možné ich obsah priradiť do inej kategórie.

Otázky patriace do kategórie Ankety a zábava.

Ankety a zábava je kategória určená pre otázky zábavného charakteru a otázky slúžiace k zisteniu subjektívneho názoru, ktorých odpovede neprinášajú úžitok ostatným uživateľom alebo ich platnosť  časom klesá.

Pokiaľ si nie ste istý, či otázka do kategórie patrí, ponúkame Vám nasledujúcu pomôcku:

Pokiaľ otázka vyhovuje aspoň dvom z uvedených tvrdení, potom patrí do kategórie Ankety a zábava.

  1. Otázka sa týka problému, ktorého riešenie nemôže pomôcť ostatným užívateľom.
  2. Otázka vyžaduje osobný názor na aktuálne dianie, ktorého význam v čase klesá.
  3. Otázka bola položená za účelom pobaviť seba alebo ostatných užívateľov.
  4. Otázka vyžaduje informáciu alebo názor, ktoré majú iba obmedzenú a krátkodobú platnosť.
  5. Otázka vyžaduje osobný postoj k obecnej problematike.
  6. Otázka osobného charakteru.

Negatívny prístup

Porušenie Kódexu užívateľa môže viesť až k okamžitému zablokovaniu užívateľského prístupu bez predchádzajúceho upozornenia.

Použitie nenávistnej reči, chválenkárstvo či provokácia

Odpovede.sk  nie sú  miestom pre uvoľňovanie osobných frustrácií alebo chválenkárstva. Sme komunita ľudí s rozdielnymi názormi, skúsenosťami a pôvodom. Rešpektujte preto prosím ostatných a zdržte sa provokatívnych alebo nenávistných komentárov.

Chatovanie  alebo podobné porušovanie formátu otázka -> odpoveď

Odpovede.sk  je komunita pre položenie otázok a ich zodpovedanie, NIE internetový chat. Pokiaľ príspevok nie je otázka alebo odpoveď, nemá na servery čo hľadať. Pokiaľ hľadáte miesto pre diskusiu a chatovanie, skúste iné internetové servery.

Vulgarizmy a obscénnosť

Pretože sú Odpovede.sk verejne  prístupnou službou, vulgárny a sexuálne explicitný jazyk nie je prípustný. Zároveň nie sú akceptovateľné urážky, agresia, osočovanie a všeobecne chybné príspevky.

Zneužitie komunity

Odpovede.sk je miesto pre získanie znalostí, nie zákazníkov internetovej prevádzky  alebo priestor pre dohodnutie rande. Pokiaľ máte skúsenosti v nejakom obore alebo špecifikované hobby a vlastníte webovú stránku, je v poriadku  ak  k dobrej odpovedi, ktorá je k téme, uvediete odkaz na Vašu stránku, blog alebo e-mail s ponukou ďalších informácii. Nie je však prípustné uvádzať odkaz, ktorý nesúvisí s danou témou, je evidentne ponukou zameranou k osobnému alebo finančnému prospechu.

Podvádzanie

Bodovací systém je orientovaný k odmeňovaniu členov komunity za zdieľanie ich znalostí, otázok a odpovedí. Zakladanie viacerých užívateľských profilov, alebo vkladanie opakovaného obsahu iba za účelom získania bodov a ponúkania bodov za hodnotenie ostatným nie je dovolené. Vkladanie nezmyselných a bezobsažných odpovedí alebo kopírovanie odpovedí ostatných užívateľov je tiež považované za podvádzanie..

Porušenie zákonov

Nie je  povolené uvádzať čokoľvek, čo je v rozpore s platnými zákonmi. Je neprípustné navádzať ľudí k zdieľaniu ich osobných údajov. Je zakázané porušovať autorské práva, vyhrážať sa  alebo porušovať súkromie ostatných.

Zneužitie - Odpovede.sk

Nie je  povolené zakladať si viacero užívateľských účtov (profilov) za účelom porušenia tohto kódexu a podmienok Odpovede.sk. Neuvádzajte otázky, ktoré sú nezrozumiteľné alebo v cudzom jazyku a hlavne neopakujte už položenú otázku. Komunita sa spolieha na hlásenie chybného obsahu a hodnotenie užívateľov, preto nezneužívajte tieto funkcie k poškodeniu iných užívateľov či k vlastnému prospechu.

Poškodzovanie ostatných

Nie je  prípustné vkladať odkazy, ktoré vedú na stránky obsahujúce víry, škodlivé programy,  ktoré  by narušili prevádzku Odpovede.sk
Buďte  teda zodpovední a nepokúšajte sa vystupovať falošne, pripisovať si neoprávnené znalosti. Neposkytujte rady a odpovede, ktoré by mohli niekoho poškodiť. Nenavádzajte k násiliu či  inej škodlivej činnosti.