Avatar užívateľa
anonym

Ako sa stať policajtom?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5119 dňami Sledovať NahlásiťNajlepšia odpoveď
Avatar užívateľa
marknie

Prijímacie konanie do štátnej služby príslušníka Policajného zboru upravuje zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ZVJS SR a ŽP. Policajtom môže byť štátny občan SR starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie požiada, pričom:

je bezúhonný
je spoľahlivý
spĺňa stupeň všeobecného vzdelania určený na výkon funkcie
je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby
ovláda štátny jazyk
má trvalý pobyt na území SR

Občana možno požiadať o predloženie pracovného posudku alebo posudku o služobnej činnosti z posledného zamestnania alebo z predchádzajúcich zamestnaní. Možno ho tiež požiadať o predloženie ďalších dokladov potrebných na overenie jeho spôsobilosti na výkon služby v Policajnom zbore.
Občan sa podrobí previerke ovládania štátneho jazyka, psychodiagnos­tickému vyšetreniu, lekárskemu vyšetreniu a previerke fyzickej zdatnosti na posúdenie jeho spôsobilosti na výkon služby.
Pri výbere a prijímaní do služobného pomeru príslušníka PZ sa uprednostňujú občania, ktorí sú držiteľmi oprávnenia na vedenie motorového vozidla, so znalosťou cudzích jazykov, znalosťou základov výpočtovej techniky.
O výsledku prijímacieho konania musí byť občan písomne vyrozumený do 30 dní od skončenia prijímacieho konania, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o prijatie.
Možnosť prijatia občana do Policajného zboru je fakultatívna, t.j. občan nemá právny nárok na prijatie a to i v prípade splnenia všetkých podmienok prijímacieho konania. Možnosť prijatia občana do PZ totiž závisí i od voľných policajných miest.

P.S. Nechcem byť zlým prorokom, ale ešte odporúčam prečítať si diskusie na portáli www.profesia.sk – http://www.pro­fesia.sk/forum-prace/?report_na­me=policajt&se­arch=1&search_sub­mited=1&projec­ts_summary=1&get_re­ports_btn=H%C4%­BEada%C5%A5

Zdroj: http://portal­.gov.sk/Portal/sk/De­fault.aspx?Ca­tID=21&etype=2&e­ventid=1793

0 Nominácie Nahlásiť

Otázka nemá žiadne ďalšie odpovede.Zaujímavé otázky v kategórii Vzdelávanie a práca