Aktivity
Počet otázok 14
Zaujímavé otázky 5
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 124
Užitočných odpovedí 69

Skóre užitočných odpovedí:

55 %