Povinná vojenská služba…

Ktorá vlastnosť je užitočnejšia v obchodnom svete?

Kde pramení rieka Níl?

Kto to bol Praotec čech?

Z čoho sa získava mentol?