Povinná vojenská služba...

Ktorá vlastnosť je užitočnejšia v obchodnom svete?

Kde pramení rieka Níl?

Kto to bol Praotec čech?

Z čoho sa získava mentol?

Aktivity
Počet otázok 182
Zaujímavé otázky 84
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 288
Užitočných odpovedí 146

Skóre užitočných odpovedí:

50 %