Aktivity
Počet otázok 1
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 215
Užitočných odpovedí 136

Skóre užitočných odpovedí:

63 %