Aktivity
Počet otázok 5
Zaujímavé otázky 5
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 235
Užitočných odpovedí 235

Skóre užitočných odpovedí:

100 %