Užívateľove otázky a odpovede sú súkromné.

Aktivity
Počet otázok 256
Zaujímavé otázky 251
Počet Dotaz+ 1
Počet odpovedí 721
Užitočných odpovedí 639

Skóre užitočných odpovedí:

88 %