Avatar užívateľa
anonym

Čo je birmovka?

Ja viem v stručnosti, že je to sviatosť. Manžel ju chce priať a on i ja chceme vedieť o tom oveľa viac, než len že to je priatie Ducha Svätého. Viete niečo k tomu podrobnejšie? Poteší nás každý jeden poznatok, skúsenosť.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4966 dňami Sledovať NahlásiťNajlepšia odpoveď
Avatar užívateľa
anonym

Biřmování (z latinského firmatio posílení) je jednou ze sedmi svátostí katolické, pravoslavné, anglikánské církve a Církve československé husitské.
Biřmování je podle nauky zmiňovaných církví svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejíž prostřednictvím křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha Svatého. Biřmování je spolu se křtem a eucharistií jednou z iniciačních svátostí. Spolu se křtem a svátostí svěcení biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení (charaktér).
Dar Ducha Svatého Ježíš přislíbil svým učedníkům (Jan 14) a první zmínka o modlitbě za Ducha Svatého se nachází ve Skutcích apoštolů (8,14–17):
Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého.
V pravoslavných východních církvích se biřmování, které se zde nazývá myropomazáním (řecky μύρον myron pomazání) uděluje zároveň se křtem, a to i u malých dětí. Obvyklým udělovatelem této svátosti je ve východních církvích kněz a používá svaté myro posvěcení biskupem. Myropomazání je zde přijímáno jako dar Ducha Svatého.
V západní církvi se biřmování také v případě dospělého uděluje spolu se křtem (zde je obvyklým udělovatelem také kněz), avšak pokud jsou křtěny malé děti, je zvykem je biřmovat až ve starším věku (obvykle od 12 let); v tomto případě biřmuje biskup.
Jak pro katolickou církev, tak pro pravoslaví je důležité, aby biřmování uděloval člověk vysvěcený biskupem s apoštolskou posloupností. Katolická církev tak např. neuznává konfirmace udělené u protestantských církví.
Wikipedie.

0 Nominácie Nahlásiť

Další odpovědi
Avatar užívateľa
jozo

Mna zaujal jeden článok, ktorý vraví o sviatosti birmovania trošku hlbšie:
Zo Sv.písma„ Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt' spasení“.
Toto je teda prvé pôsobenie Ducha Svätého. Ani zďaleka však nie je posledné, veď ho onedlho prijmete a aj vy budete
cítiť silu jeho darov. Veď čo je sviatosť birmovania? To, že nás Boh prijíma ako dospelých vo viere. A aby naša viera viac nebola detská, aby to neboli len akýsi anjelikovia, čertík s rožkami, modlitbičky, ktoré sme sa naučili naspamäť, ale ozajstný pocit božej prítomnosti, priateľstvo s ním a šťastie, že sme jeho deťmi, Boh nám na pomoc dáva svoje dary. A aké dary to vlastne od Boha dostaneme?
Nuž, týchto sedem:
DAR MÚDROSTI, čiže schopnosť pochopiť, že v našom živote má najväčší zmysel Boh, že on je najdôležitejší a vždy a vo všetkom vidieť jeho nekonečnú lásku.
DAR ROZUMU, čiže lepšie chápanie Svätého Písma, ktoré je slovom Božím a cez ktoré sa nám Pán prihovára. Ďalej je to Svätá omša, naučíme sa v nej nachádzať krásu, užitočnosť a posilu pre náš život s Bohom. A nakoniec je to hlbšie poznanie Ježišovho života a účinkovania apoštolov. DAR RADY, čiže väčšiu schopnosť rozlíšiť dobré od zlého, akýsi vnútorný inštinkt – Duch Svätý, ktorý nám radí ako sa zachovať. Je to ako radca, ktorý pomáha kráľovi spravovať krajinu.
DAR SILY, máme viac odvahy a vôle vytrvať v dobrom, hriech sa nám viac protiví a viac nám záleží na tom, aby sme konali spravodlivo.
DAR POZNANIA, ktorý nám umožňuje pocítiť božiu lásku a starostlivosť v bežnom živote. Otvára naše srdce, aby sa nechalo ľúbiť naším otcom. Oveľa viac konáme z lásky k Bohu alebo k našim blížnym.
DAR NÁBOŽNOSTI, ktorý v nás znásobuje dôveru v Boha, upevňuje naše priateľstvo s ním a tak sa s ním oveľa radšej rozprávame a sme radi, keď ho cítime pri sebe, napríklad vo svätom prijímaní.
DAR BÁZNE BOŽEJ, čiže viac nám záleží na pánovi, uvedomujeme si jeho veľkosť a nechceme ho ničím uraziť a uvedomujeme si, aký strašný je hriech.

Zdroj: www.referaty-seminarky.sk/svi­atost-birmovania/

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Kultúra a spoločnosť