Aktivity
Počet otázok 9
Zaujímavé otázky 8
Počet Dotaz+ 1
Počet odpovedí 487
Užitočných odpovedí 395

Skóre užitočných odpovedí:

81 %