Avatar užívateľa
Registrovaný

ako zriadit sukromnu ZUˇŠ

Uzamknutá otázka – ohodnoťte najlepšiu odpoveď symbolom palca.

Odpovede:

Avatar užívateľa
Pokročilý

Základnú umeleckú školu, ktorá by zo zákona tvorila súčasť sústavy škôl v SR, môže zriaďovať okrem orgánu štátnej správy v školstve, cirkvi, náboženskej spoločnosti, obce aj iná právnická osoba a fyzická osoba.

Podmienkou fungovania školy je zaradenie do siete škôl. O to treba požiadať na Ministerstve školstva do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť základná umelecká škola zriadená.

Žiadosť musí dokladovať
-zabezpečenie priestorov
-doklad príslušných orgánov štátnej správy, že základná umelecká škola vyhovuje hygienickým požiadavkám a predpisom týkajúcim sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisom o ochrane pred požiarmi,
-predpokladaný rozpočet
-súhlas obce, ak ide o umeleckú školu pre deti a žiakov do 15 rokov veku alebo súhlas samosprávneho kraja, ak ide o základné umelecké školy na území samosprávneho kraja pre žiakov nad 15 rokov veku
-doklad, že nie je v konkurze alebo v likvidácii, nebol proti zriaďovateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nedoplatky poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, nebol on alebo jeho štatutárny zástupca, alebo člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a ani sa nezačalo trestné stíhanie.

Predpisy: 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Zdroj: http://www.msponline.sk/conten t/zriadenie-sukromnej-umelecke j-skoly

 

Diskusia k otázke

 

U otázky neprebehla diskusia.

 

Zaujímavé otázky v kategórii Vzdelávanie a práca

Prihlásiť sa

Položte otázku, odpovedzte, zapojte sa, …

začnite tu

Reklama

Kvalitné odpovede v: Vzdelávanie a práca

Strieborný Judith 106
Strieborný Dr.Axl 68
Strieborný Led 66
Bronzový quentos 31
Pokročilý Ge0rge 22
Bronzový divoska 16
Bronzový chudst 13
Bronzový arygnoc 12
Pokročilý Dreamer 10
Pokročilý pandora 10

Zobraziť celkový rebríček

Facebook

 

Na Vašej požiadavke sa pracuje. Počkajte, prosím.