Avatar užívateľa
anonym

Vysvetlíte mi, čo to je register SOLUS?

Kedy vznikol a načo slúži? Ako sa dá vymazať meno z tohto zoznamu?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pre koho je otázka zaujímavá? marknie před 5069 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
marknie

Je to negatívny register klientskych informácií, ktorý zhromažďuje informácie o klientoch, ktorí sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niektorého člena združenia SOLUS. Ide o Register FO, do ktorého sú zaraďované fyzické osoby (spotrebitelia).

Kritériom pre prvotné zaradenie do Registra FO je skutočnosť, že spotrebiteľ je v omeškaní so splnením svojich záväzkov z úverovej, leasingovej či inej zmluvy, z ktorej mu vznikol finančný záväzok po splatnosti voči veriteľovi, a toto omeškanie trvá počas stanovenej doby.

Pokiaľ klient, ktorý sa nachádzal v registri, splatil dlh, jeho osobné údaje klienta budú z registra vymazané, uplynutím troch mesiacov, počas ktorých nebude voči členovi združenia v omeškaní so žiadnou splatnou platbou, s výnimkou prípadov uvedených v nasledujúcom odseku.
Pokiaľ klient splatil všetky svoje splatné záväzky až na základe uplatnenia pohľadávky súdnou cestou alebo oznámením orgánom činným v trestnom konaní alebo v čase keď mal veriteľ možnosť uplatniť pohľadávku súdnou cestou alebo oznámením orgánom činným v trestnom konaní, najskôr však, ak sa klient dostal do omeškania so splatením viac než dvoch po sebe nasledujúcich splátok alebo jednej splátky dlhšie ako dva mesiace, alebo klient uviedol v žiadosti nepravdivé alebo neúplné údaje, osobné údaje klienta budú z registra vymazané, uplynutím troch rokov po dátume úhrady posledného finančného záväzku voči členovi združenia.

Zdroj: http://www.so­lus.sk/hlavna-stranka/

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Financie a podnikanie