Aktivity
Počet otázok 5
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 189
Užitočných odpovedí 74

Skóre užitočných odpovedí:

39 %