Avatar užívateľa
Finster

Aké mám práva pri reklamácii sedacej súpravy?

Kúpil som v Priore pred mesiacom a pol poľskú sedaciu súpravu, jedno kreslo som však pre výrobnú vadu nechal reklamovať. Dnes, keď som sa bol informovať, som zistil, že obchod síce kreslo reklamoval, ale polský výrobca zatiaľ nijako nekoná a kreslo je dosiaľ v predajni. Prosím, aké mám práva a možnosti urýchliť vybavenie mojej reklamácie?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5051 dňami Sledovať NahlásiťNajlepšia odpoveď
Avatar užívateľa
Miroslavst

Zatlač na vedúceho prioru, lebo na vybavenie reklamácie je zákonná lehota 30 dňou. Pokial nieje reklamácia vybavená máš právo na vrátené kupnej ceny-odstúpiť od kupnej zmluvy.
Ty si uzatváral kupnú zmluvu s predajcom nie s výrobcom. Čo ti do výrobcu.

0 Nominácie Nahlásiť

Další odpovědi
Avatar užívateľa
Led

Zodpovednosť predávajúceho

  • Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
  • O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený.
  • Ak spotrebiteľ reklamuje vady tovaru, je zamestnanec reklamačného oddelenia povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto trojdennej lehoty k rozhodnutiu o reklamácii sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Práva spotrebiteľa

  • Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Právo na výber možnosti má spotrebiteľ.

  • Ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
  • Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Nakupovanie