Avatar užívateľa

Ako sa správne rozlišuje v písme čas a časové trvanie ?

Avatar užívateľa

Ako sa nazýva úprava desaťmiestneho čísla na dvojmiestne?

Avatar užívateľa

kolko su 2tretiny zo 6

Avatar užívateľa

Ako píšete mocniny a odmocniny na počítači?

Avatar užívateľa

Čo je to diadický súčin?

Avatar užívateľa

Čo je to algebrogram?

Avatar užívateľa

Rovnica o dvoch neznámych