Aktivity
Počet otázok 9
Zaujímavé otázky 6
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 13
Užitočných odpovedí 6

Skóre užitočných odpovedí:

46 %