Aktivity
Počet otázok 10
Zaujímavé otázky 10
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 25
Užitočných odpovedí 21

Skóre užitočných odpovedí:

84 %