Aktivity
Počet otázok 11
Zaujímavé otázky 4
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 5
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

40 %