Ktoré typy ľudí majú o koliesko naviac?

Správne postupuje môj zamestnávateľ?