Ktoré typy ľudí majú o koliesko naviac?

Správne postupuje môj zamestnávateľ?

Aktivity
Počet otázok 12
Zaujímavé otázky 5
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 6
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

16 %