Aktivity
Počet otázok 86
Zaujímavé otázky 21
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 61
Užitočných odpovedí 21

Skóre užitočných odpovedí:

34 %