Avatar užívateľa
anonym

Rozhodcovský súd rozhodol v istej veci v rozpore z dobrými mravmi, a prisúdil istej firme neadekvátne poplatky.

Ako sa mám odvolať alebo kde sa mam sťažovať keď mam pre to voči sebe exekúciu ???

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5032 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
marknie

Rozhodcovské konanie upravuje zákon 224/2002 Z.z. Jednou z jeho výhod by malo byť aj rýchlejšie vybavenie veci s obmedzenou možnosťou pre opravné prostriedky.

Možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom/roz­hodcami musí byť stranami vopred dohodnutá (§37 ods.1 zákona).

Ak tak nebolo učinené, existuje ešte možnosť domáhať sa zrušenia rozhodcovského rozsudku na súde. Táto možnosť je ale obmedzená taxatívnym (uceleným, konečným, bez možnosti použitia iných dôvodov) vymenovaním dôvodov, pri ktorých je túto žalobu možno podať (§40 zákona):

  1. rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, ktorá nemôže byť predmetom rozhodcovského konania (§ 1 ods. 3),
  2. rozhodcovský rozsudok bol vydaný vo veci, o ktorej už predtým právoplatne rozhodol súd alebo sa o nej právoplatne rozhodlo v inom rozhodcovskom konaní,
  3. jeden z účastníkov rozhodcovského konania popiera platnosť rozhodcovskej zmluvy,
  4. sa rozhodlo o veci, na ktorú sa rozhodcovská zmluva nevzťahovala, a účastník rozhodcovského konania túto okolnosť v rozhodcovskom konaní namietal,
  5. účastník rozhodcovského konania, ktorý musí byť zastúpený zákonným zástupcom, nebol takto zastúpený alebo v mene účastníka rozhodcovského konania vystupovala osoba, ktorá nebola na to splnomocnená a jej úkony neboli ani dodatočne schválené,
  6. sa na vydaní rozhodcovského rozsudku zúčastnil rozhodca, ktorý bol rozhodnutím podľa § 9 vylúčený pre predpojatosť alebo ktorého vylúčenie účastník rozhodcovského konania pred vydaním rozhodcovského rozsudku nie zo svojej viny nemohol dosiahnuť,
  7. bola porušená zásada rovnosti účastníkov rozhodcovského konania (§ 17),
  8. sú dôvody, pre ktoré možno žiadať o obnovu konania podľa osobitného zákona, 14) alebo
  9. bol rozhodcovský rozsudok ovplyvnený trestným činom rozhodcu, účastníkov konania alebo znalca, za ktorý bol právoplatne odsúdený,
  10. pri rozhodovaní boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa.13a)

Ako možno vidieť, rozpor s dobrými mravmi sa tam nenachádza. Každopádne možno odporučiť poradu s právnikom- možno by do úvahy prichádzal niektorý z vyššie vymenovaných dôvodov.

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Právo a zákony