Avatar užívateľa
dravko

Mám nárok na ušly zisk (odškodnenie) ?

Prevádzkujem lekáreň (ako fyzicka osoba) v priestoroch, ktoré mám prenajaté od obce. Priestory sú v budove zdravotného strediska, kde sú aj ďalšie prevádzky – ordinácie.
Obec sa rozhodla budovu rekonštruovať – nadstaviť podkrovie. Počas rekonštrukcie bola demontovaná pôvodná strecha, takže lekáreň sa musela na 2 mesiace vysťahovať a vôbec som nemohla poskytovať lekárensku starostlivosť. Náhradné priestory mi obcou neboli poskytnute.
Mám nárok na nejaku formu odškodného – ušlý zisk, ak áno tak na aký zákon, resp. paragraf sa môžem odvolať ?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5021 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
marknie

Podľa môjho názoru vo veľkej miere záleží na tom, aké je znenie zmluvy s obcou a ako sú stanovené práva a povinnosti zmluvných strán.

Škoda je majetková újma. Predpokladám, že zmluva bola uzavretá podľa obchodného zákonníka. V tom prípade, právo na náhradu škody zakladá jeho § 373

„Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.“

Nadstavba podkrovia asi nebude spadať do nevyhnutných opráv alebo úkonov nutných k odstráneniu havarijného stavu (slovami obchodného zákonníka okolností vylučujúcich zodpovednosť). Skôr to vyzerá ako snaha o lepšie ekonomické využitie budovy rozšírením prenajímateľných priestorov. Z tohto dôvodu ale nemohla byť prevádzkovaná lekáreň, a preto pravdepodobne zo strany obce došlo k porušeniu povinnosti zo záväzkového vzťahu.

Rozsah škody upravuje § 379
Ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk.

Situácia by mohla byť odlišná, ak by bola v zmluve zakotvená povinnosť platiť zmluvnú pokutu v prípade porušenia povinností zmluvnou stranou.

Táto odpoveď je veľmi všeobecná a odporúčal by som obrátiť sa na právnika, ktorý by vedel po oboznámení sa s detailami odborne poradiť.

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Právo a zákony