Avatar užívateľa
anonym

Aké sú dôvody, pre ktoré môžem dostať výpoveď?

Sú tie dôvody niekde presne uvedené alebo je na zamestnávateľovi, aký dôvod uvedie?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pre koho je otázka zaujímavá? ciernak před 5043 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
marknie

Tie dôvody sú tak, ako iné dôležité otázky týkajúce sa pracovného práva uvedené v Zákonníku práce – je to zákon č. 311/2001 Z.z.

Dôvody, pre ktoré môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď sú v zákone uvedené, a to taxatívne. To znamená, že zamestnávateľ si nemôže žiadny dôvod pridať/ vymyslieť. (§61 odst.2)
Sú to tieto :

  1. sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
  3. zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
  4. zamestnanec
  1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
  2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2, /to sa týka voľby alebo vymenovania pri vykonávaní funkcie štatutárneho orgánu
  3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
  4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,
  1. sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Naopak, zamestnanec môže dať výpoveď za akéhokoľvek dôvodu, respektíve ani nemusí dôvod uvádzať.

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Právo a zákony