Avatar užívateľa
Janape

Aká je lehota odpovede na žiadosť, ktorú dáva zamestnanec zamestnávateľovi?

Dňa 12.4.2010 som dala zamestnávateľovi písomnú žiadosť o posúdenie môjho pracovného zaradenia, vzhľadom k tomu, že som si popri zamestnaní zvyšovala kvalifikáciu a úspešne som ukončila Vysokú školu v máji 2009. Dokladom toho je podpísaná kópia žiadosti nadriadeným aj s dátumom prevzatia. Do dnešného dňa t.j. 20.8. 2010, mi žiadnym spôsobom zamestnávateľ neodpovedal. Platí pre zamestnávateľa nejaká zákonná lehota na odpoveď? Aké možnosti teraz mám ako zamestnanec? Môžem požiadať zamestnávateľa z tohoto dôvodu o okamžité ukončenie (rozviazanie) pracovného pomeru?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pre koho je otázka zaujímavá? anonym před 5083 dňami Sledovať NahlásiťOdpovede
Avatar užívateľa
marknie

Myslím si, že zamestnávateľ nie je viazaný žiadnou lehotou pre odpoveď na takúto žiadosť.

Dôvody pre okamžité ukončenie pracovného pomeru stanoví § 69 zákonníka práce:

Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

  1. podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
  2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
  3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Toto ustanovenie je kogentné, to znamená nemožno pridávať/ vymyslieť a použiť iné dôvody okamžitého skončenia.

V prípade, že ste u daného zamestnávateľa nespokojná a neexistuje nádej pre nejakú dohodu, je možno ďalej postupovať cestou klasickej výpovede. Tú možno zo strany zamestnanca dať aj bez dôvodu( §67).

0 Nominácie Nahlásiť


Diskusia k otázke

U otázky neprebehla diskusia.

Nový příspěvek
Zaujímavé otázky v kategórii Právo a zákony