Avatar užívateľa
anonym

ak postupovať po rozvode pri BZM

som rozvedena v decembri budú 3 roky od rozvodu.Ako postupovat pri majetkovom vysporiadani bytu ak na bytovom družstve som zistila že nie som zapisana na členskom podiele na dohode o prevode bytu.Byt bol prevedení počas manželstva no urady tvrdia že nie som najomnícka bytu len bývalý manžel.prosím poradte mi po 8 rokoch som zistila že býv.manžel sa nepriznal pri podpise že je ženatý.Som zúfala prosím poradte.Danka

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 4Pre koho je otázka zaujímavá? jozo, anonym, anonym, anonym před 5021 dňami Sledovať NahlásiťNajlepšia odpoveď
Avatar užívateľa
marknie

Takže najprv všeobecne ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM):

BSM zaniká zánikom manželstva, v tomto prípade rozvodom.

Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie.

Prvá možnosť je vyporiadanie dohodou. Ak sa nevykoná dohodou, vykoná ho NA NÁVRH niektorého z manželov súd.

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Ako som už spomínal v predošlej odpovedi, všetko nasvedčuje tomu, že pri prevode podielu v bytovom družstve počas manželstva, vznikol (zo zákona) spoločný nájom bytu manželmi bez ohľadu na to, či sa manžel priznal, že je ženatý. Preto to vyzerá okrem zlyhania manžela aj na pochybenie úradov a bolo by vhodné túto skutočnosť doložiť (napr. sobášny list, na ktorom je dátum skorší ako dátum prevodu podielu v bytovom družstve).

Tým pádom by ste mali práva nájomcu, vrátane práva na vyporiadanie spoločného nájmu- či už dohodou alebo návrhom súdu (podľa § 705 OZ) . Aj v prípade, že by súd rozhodol, že právo užívať byt naďalej ako nájomca má bývalý manžel, máte právo na náhradné ubytovanie alebo prípadne aj na náhradný byt ( § 712a ods. 7 OZ).

Netreba ale zabúdať na to, že aj samotný podiel v bytovom družstve by bol predmetom vyporiadania BSM a ak sa nedospelo k dohode alebo nebolo rozhodnuté súdom do troch rokov od zániku manželstva, stáva sa tento podiel predmetom podielového spoluvlastníctva.

POZN.: Ako je možno vidieť, ide o komplikovaný prípad a preto by som znova rád odporučil konzultácie s právnikom (advokátom), prípadne Centrom právnej pomoci.

0 Nominácie Nahlásiť

Otázka nemá žiadne ďalšie odpovede.Diskusia k otázke
Avatar užívateľa
anonym

<strong>Bridesmaid Dresses: Spring/Summer 2014 Styles From Top Designers (PHOTOS)</stron­g></br>
Who says <a href=„http://­www.dudool.cn/bri­desmaid-dresses-c-2098.html“>bri­desmaid dresses</a> have to be ugly and unflattering?

</br>Designers brought their A-game to the Spring/Summer 2014 runways in New York recently, showing <a href=„http://­www.dudool.cn/bri­desmaid-evening-dresses-c-2114.html“>bri­desmaid gowns</a> that attendants will definitely want to wear again.

</br>Click through the below photos to see 8 gorgeous new styles, then tell us in the comments: would you choose one of these looks for your ‚maids‘?
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/ruched-and-pleated-sweetheart-neckline-evening-bridesmaid-dress-p-47714.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/New-Style-Ruched-And-Pleated-Sweetheart-Neckline.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/a-line-sweetheart-purple-flower-beads-seductive-elegant-evening-dress-p-48341.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/A-Line-sweetheart-Purple-Flower-Beads-Seductive.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/a-line-green-ruffles-mini-sexy-flower-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48559.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/A-Line-Green-Ruffles-Mini-Sexy-Flower-Cocktail.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/a-line-light-purple-mini-flat-cocktail-dress-homecoming-dress-p-48561.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/A-Line-Light-Purple-Mini-Flat-Cocktail-Dress.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/whi­te-princess-gorgeous-flower-bra-waist-pleated-tulle-pretty-tea-length-cocktail-prom-dress-p-48764.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/White-Princess-Gorgeous-Flower-Bra-waist-Pleated.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/lo­vely-new-style-flower-nifty-strapless-design-blue-keen-length-cocktail-prom-dress-hot-sale-p-48676.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/Lovely-new-style-Flower-Nifty-Strapless-Design.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap womens dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/swe­etheart-strapless-beading-butterfly-strapless-princess-mini-cocktail-dressoct33-p-48749.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/Sweethe­art-Strapless-Beading-Butterfly-Strapless.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>
</br><a target=„_blank“ href=„http://­www.dudool.cn/whi­te-chiffon-waist-strape-sweetheart-short-cocktail-dressoct32-p-48762.html“>
<img style=„displa­y:block;border:0“ src=„http://w­ww.doduu.com/pro­motion_email/i­mages/White-Chiffon-Waist-Strape-Sweetheart-Short.1.jpg“ width=„363“ height=„545“ title=„cheap bridesmaid dresses“ /></a>

před 4069 dňami Odpovedať Nahlásiť
Avatar užívateľa
anonym

After night the in purgatory A1 a mode detailed experience, including the single player mode and cooperation mode, encountering a variety of elite strange and rare and strange, and whether killing off according to the specific team situation; can not kill resolutely notice teammate pass out next through direct SKIP.
Goldwto sell many game gold,such as :
<a href=„http://­www.goldwto.com/di­ablo3_gold.html“>di­ablo 3 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/di­ablo3_gold.html“>d3 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ru­nescape_gold.html“>ru­nescape gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ru­nescape_gold.html“>rs gold</a>
<a href=„http://­www.cheapd3gol­d.com/“>diablo 3 gold</a>
<a href=„http://­www.cheapd3gol­d.com/“>d3 gold</a>
<a href=„http://­www.cheapd3gol­d.com/“>diablo3 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/bla­de_and_soul_gol­d.html“>blade and soul gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/wow_gol­d.html“>wow gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ti­bia_gold.html“>ti­bia gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/a­ion_gold.html“>a­ion gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ru­nes_of_magic_gol­d.html“>rom gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ru­nes_of_magic_gol­d.html“>runes of magic gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/a­ge_of_wushu.html“>a­ge of wushu gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/a­ion_gold.html“>a­ion kinah</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/do­fus_kamas.html“>do­fus kamas</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ca­bal_alz.html“>ca­bal gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ca­bal_alz.html“>ca­bal alz</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/e­ve_isk.html“>e­ve isk</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/a­tlantica_onli­ne_gold.html“>a­tlantica gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/dun­geon_fighter_gol­d.html“>dfo gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/gu­ild_wars2_gol­d.html“>guild wars 2 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/gu­ild_wars2_gol­d.html“>gw2 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/te­ra_gold.html“>te­ra gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/c9_gol­d.html“>c9 gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/rap­pelz_rupees.html“>rap­pelz gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/rap­pelz_rupees.html“>rap­pelz rupees</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/se­cond_life_lin­den.html“>second life linden</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ma­binogi_gold.html“>ma­binogi gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/ma­ple_mesos.html“>ma­ple story mesos</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/rif­t_gold.html“>rift gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/dra­gon_nest_gold­.html“>dragon nest gold</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/i­tunes_gift_car­d.html“>itunes gift card</a>
<a href=„http://­www.goldwto.com/i­tunes_gift_car­d.html“>App Store Gift Card</a>
Rare and strange: with a rare name (usually blue, but at the same time may also be gold elite), it is difficult to find, but to get rid of, there is often a special surprise, because fixed and affixes equipment, regardless of the blue-loaded or yellow equipment, are to the edge, in fact, is the best SP produced strange fortune depends on it.
Open the list of your accomplishments, an achievement which lists the most rare and strange, but not all!
In addition, rare and strange fall the best equipment is not 100% drop, but if you want, you could do nothing but find them, <a href=„http://­www.goldwto.com/ru­nescape_gold.html“>rs gold</a> because they can. If you encounter, but you can not beat , please hurry to invite your friends list into your game together to engage it, and to drop more than a goodly portion of luck, but also a way of getting money to the Friends of the base!
Daobao Wizard: Drop equipped with everything falling energy saving in this chapter, in addition to rare and strange part of falling!
Drop the game settings, through research nethack (known as the originator of the Diablo setting items randomly drop) settings, <a href=„http://­www.goldwto.com/bla­de_and_soul_gol­d.html“>blade and soul gold</a> in fact, a setting is as follows:
Rare and strange list of rare and strange list: this figure may be possible, each unique drop list of rare and strange, usually the main producing strange Need rings and necklaces;
Blue strange list: this picture ordinary strange, it may appear strange blue, just blue strange installed it must be out of the blue, drop list is the list of the world fall in each of the sections that, that does not beyond the the chapter drop the other chapters will be out equipment. (FARM A1 friend Note, A4 was a good blue-loaded, drag a drag the corpse into the A4.)
3 golden elite list: mainly <a href=„http://­www.goldwto.com/wow_gol­d.html“>wow gold</a> used to increase this figure a bit of a challenge and entertainment, to be honest, not farm their significance, and this strange basically impossible to be done FARM their fall list and blue The strange world drop, as limited by chapter, but the yellow loading a relatively high probability it wants.
So, I'll give you advice:
Careful and meticulous to a certain figure, the difficulty is not great, you can complete single FARM again, all the blame, all the stones, all the local touch it again, and then reset it again, and so forth NNNN times and times, you can put this figure there might be rare and strange touch, we also know this „specialty“.
Another supplement on suits and legendary equipment drop set: part of the world falling, broken jar and trash mobs and the like can be a goodly portion of luck, but the mobs die so much, the opportunity is always there; portion of the fixed BOSS out drop, multi-brush it, the opportunity is always there, after all, is fixed drop FARM when a lot of bad street but in the end is inevitable; part fall by rare and strange, the same can not be met seeking to encourage you and diligent traveled to every corner of the map; also part of falling exists only in the advanced chest, face.
About rare and strange location: each figure with surface and underground (cave) in two parts, this strange wandering the entire surface of each figure, that might be buried in the ground, but mainly present in the underground; each figure has a fixed number of underground cave spawn points, and each picture to refresh the total number of points is fixed, but each time the refresh only a few points, to refresh a few point and which point to refresh are random; Members diligent little more effort, run a race map, summarize the law, there will always be the outcome! ! ! ! !
Random number paradox: while the computer is set between 1–100 random samples of any single chance, from long statistical point of view, are the same, but in a short period of time during the actual operation, you extracted to a 1 and 100 chance is very small; the improved random numbers, often using double-random number divided by the ratio rounded, for example, taken from 1–100 where two duplicate number, and then divided by 2 rounded .
Refer to the above extract random set model of random numbers, each picture looks much spawn points, but a subset of locations and 1 or 100 is actually more difficult to be able to get from another point of view, mean that other spawn points easily be able to get refreshed, this rule can be found by summing.
My last most important conclusion: Some rare and strange appears only in the rare spawn points, this setting is also normal, everyone can sum up, there is always the law to be investigated!

před 4070 dňami Odpovedať Nahlásiť
Nový příspěvek