Aktivity
Počet otázok 180
Zaujímavé otázky 78
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 58
Užitočných odpovedí 9

Skóre užitočných odpovedí:

15 %