Aktivity
Počet otázok 6
Zaujímavé otázky 2
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 4
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

25 %