Aktivity
Počet otázok 14
Zaujímavé otázky 6
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 16
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

12 %