Je v poriadku že včera sa mi dal zaviesť tampon a dnes už nie?

Kde nájdem web stránku súťaže Cesta pre knihu?

Od koľkých rokov piť kávu?

Mám problém s Google Chrome.

Aktivity
Počet otázok 77
Zaujímavé otázky 25
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 117
Užitočných odpovedí 60

Skóre užitočných odpovedí:

51 %