Aktivity
Počet otázok 11
Zaujímavé otázky 2
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 3
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

33 %