Aktivity
Počet otázok 4
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 12
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

16 %