Aktivity
Počet otázok 4
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 15
Užitočných odpovedí 3

Skóre užitočných odpovedí:

20 %