Aktivity
Počet otázok 311
Zaujímavé otázky 129
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 97
Užitočných odpovedí 28

Skóre užitočných odpovedí:

28 %