Aktivity
Počet otázok 241
Zaujímavé otázky 94
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 50
Užitočných odpovedí 18

Skóre užitočných odpovedí:

36 %