Aktivity
Počet otázok 86
Zaujímavé otázky 14
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 77
Užitočných odpovedí 20

Skóre užitočných odpovedí:

25 %