Aktivity
Počet otázok 2
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 4
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

50 %