Aktivity
Počet otázok 25
Zaujímavé otázky 16
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 9
Užitočných odpovedí 4

Skóre užitočných odpovedí:

44 %