Aktivity
Počet otázok 4
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 8
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

25 %