Aktivity
Počet otázok 9
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 11
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

18 %