Dôverujete úplne svojmu partnerovi?

Chceli by ste ostať na Slovensku?

Aktivity
Počet otázok 10
Zaujímavé otázky 10
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 10
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

10 %