Aktivity
Počet otázok 7
Zaujímavé otázky 4
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 6
Užitočných odpovedí 4

Skóre užitočných odpovedí:

66 %