Aktivity
Počet otázok 5
Zaujímavé otázky 2
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 75
Užitočných odpovedí 29

Skóre užitočných odpovedí:

38 %