Je spisovné slovo bronz alebo brondz?

Aktivity
Počet otázok 13
Zaujímavé otázky 6
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 34
Užitočných odpovedí 11

Skóre užitočných odpovedí:

32 %