Aktivity
Počet otázok 27
Zaujímavé otázky 10
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 11
Užitočných odpovedí 3

Skóre užitočných odpovedí:

27 %