Aktivity
Počet otázok 6
Zaujímavé otázky 3
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 6
Užitočných odpovedí 3

Skóre užitočných odpovedí:

50 %