Aktivity
Počet otázok 4
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 3
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

66 %